|| Daňové priznania |

Okrem vypracovania daňových priznaní pre účtovné jednotky, ponúkame aj spracovanie daňového priznania daňovníkom, ktorí majú prijem zo závislej činnosti u viacerých zamestnávateľov a sú povinní v zmysle zákona o dani z príjmov § 38 podať daňové priznanie