|| Ekonomické a účtovné poradenstvo |

Pomoc pri vypracovaní podkladov potrebných pre získanie úverov

Štatistické, odvodové, personálne, mzdové a daňové výkaznictvo spracované v zmysle platných predpisov

Priebežné zhodnotenie účtovníctva - optimalizácia daňového zaťaženia